Polityka prywatności

Administratorem Twoich danych jest Fundacja Podzielmy się z siedzibą w Warszawie przy ulicy Niedźwiedziej 29b. Kod pocztowy: 02-737, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 5213882245, REGON: 384870120. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: iod@podzielmysie.pl Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem Niedźwiedzia 29b 02-737 Warszawa.

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  • wykonania usługi przekazania jedzenia osobom potrzebującym – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia akcji świątecznej Podziel się Posiłkiem z Bezdomnymi (Święta Wielkanocne lub Bożonarodzeniowe,
  • marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia akcji lub złożenia sprzeciwu,
  • finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
  • obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
  • prowadzenia procesów reklamacyjnych.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: iod@podzielmysie.pl . Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez Fundację Podzielmy się w ramach wykonania usługi przekazania jedzenia osobom potrzebującym lub bezdomnym.